SOSYAL SORUMLULUK

Dünya’nın hızla gelişen ve değişen koşulları, varolan sınırlı kaynakları gerek yaşam standartlarını artırmaya, gerekse çevresel koşulları iyileştirmeye yönelik kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Bu sorumluluğun, sadece devlete, sivil toplum örgütlerine ya da bireysel çabalara yüklenmesi beklenemez. Özellikle çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tükenmesi karşısında, ‘Dünya’ya ve ‘İnsan’a sahip çıkmak, kurumların ortak sorumluluğu dahilindedir.

Güral Vit olarak sahip olduğumuz etik değerler, köklü kurum kültürü ve şeffaf yönetim ilkeleri, sorumluluklarımızı uluslararası standartlarda yerine getirmemize olanak tanıyan başlıca dayanaklarımızdır.

En değerli kaynak olarak “insan” faktörünü ön plana çıkaran kurumsal yapımız, istihdam uygulamalarında ve insan kaynakları yönetiminde tüm çalışanların bireysel ve profesyonel gelişimine büyük önem vermekte ve iş hayatının çalışanlar üzerindeki yaşamsal etkilerini yakından gözlemleyen ciddi bir politika sergilemektedir.

Bilinçli ve özsaygılı bir yönetim çerçevesinde, kaynaklarımızı çevresel ve toplumsal konulara duyarlılığımız doğrultusunda yönlendirmeyi, eğitim, kültür ve sanat hayatına yönelik aktivitelere ağırlık kazandırarak, küresel bir şirket olmanın verdiği sorumlulukla kamu yararını gözetmeyi bir görev addediyoruz.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

• Çalışanlarımız için yapılandırılmış sosyal tesisler;

• TV ve Dinlenme Salonu

• Futbol Sahası

• Basketbol Sahası

• Voleybol Sahası

• Tenis Kortu

• Masa Tenisi

• Bilardo Salonu

• Fitness

• Sauna

Mavi / Beyaz yakalı çalışanlarımıza yönelik eğitim çalışmaları

• Mavi / Beyaz yakalı çalışanlarımızın bilgilerini artırmaya yönelik olarak, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarının sağlanması

• Çalışanlarımıza yönelik, geleneksel hale gelmiş yıllık sosyal etkinlikler;

• Futbol Turnuvası

• Ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Yaza Merhaba’ pikniği

•-Müşterilerimize yönelik gerçekleştirilen seyahat organizasyonlarına, çalışanlarımızın da katılımının sağlanması

Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

• Arıtma tesisleri;

• Endüstriyel atık su arıtma tesisi

• Evsel atıklar arıtma tesisi

• Doğalgaz kullanımı ile hava kirliliğine engel olunması

• Geri dönüşümlü ambalaj kullanılması

• Ağaçlandırma çalışmaları;

• Cumhuriyetimizin 75. Yılında 75.000 Ağaç’ kampanyasıyla gerçekleştirilen hatıra ormanı

• Dumlupınar Savaşı’nda şehit olan 130.000 Mehmetçiğimiz’in anısına 130.000 ağaç dikilmesi kampanyasına öncülük edilmesi

• Eğitim, kültür ve sanat hayatına yönelik süreli ve dönemsel aktiviteler