IK POLİTİKASI

İyi eğitim almış, nitelikli, global profesyonellik ilkeleri ile evrensel insani değerleri kişiliğinde bağdaştırmış, üretkenliği ile katma değer yaratan, kendini ve işini geliştirmeyi hedef almış insan gücünü bünyemize katmak ve kalıcılığını sağlamak,

Değişen dünya koşullarına ve iş sistemlerine uyum sağlayabilecek katılımcı ve öğrenen bir organizasyon yaratmak,

İnsan kaynakları planımızın şirket politika ve stratejileri ile uyumunu sağlamak,

Sürekli eğitimi çalışanlarımızın iş ve özel yaşamına destek olacak vazgeçilmez bir politika haline getirmek,

Güral Porselen'in hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek,

Tüm çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer olanaklarının yanı sıra kendilerine ait hissedebilecekleri bir ortam yaratmak,

Motivasyonu yüksek, başarıya odaklı aile üyelerimiz ile şirketimizi daima ileriye taşımak

Müşteri ihtiyaç ve taleplerini objektif olarak değerlendirerek çözüm üretebilecek yeteneğe, şirket kültürünü benimseyerek ortak hedefler doğrultusunda takım ruhuyla hareket edebilecek vizyon ve altyapıya sahipseniz, bizimle çalışmaya adaysınız demektir.